هیات ورزش های همگانی استان فارس
چهارشنبه 25 تیر 1399  00:14
کد خبر : 160271
تاریخ انتشار : 1398/02/25

احمد گواری طی حکمی از سوی سرپرست فدراسیون به عنوان سرپرست نایب رئیسی منصوب شد.

احمد گواری طی حکمی از سوی سرپرست فدراسیون به عنوان سرپرست نایب رئیسی منصوب شد.

دکتر افشین ملایی سفیددشتی سرپرست فدراسیون ورزشهای همگانی ، احمد گواری به عنوان سرپرست نایب رئیسی فدراسیون ورزشهای همگانی منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزشهای همگانی ، طی حکمی از سوی دکتر افشین ملایی سفیددشتی سرپرست فدراسیون ورزشهای همگانی ، احمد گواری به عنوان سرپرست نایب رئیسی فدراسیون ورزشهای همگانی منصوب شد.

در متن حکم گواری آمده است :

با توجه به تجربیات و تخصص ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم به عنوان سرپرست نایب رئیسی فدراسیون ورزشهای همگانی منصوب می گردید .

امید است با اتکال به خداوند متعال و با بهره مندی از سایر واحدهای فدراسیون در راستای خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و رشد و توسعه ورزش همگانی کشور موفق و موید باشید .

گفتنی است گواری پیش از این  در سمت مشاور معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان  مشغول به فعالیت بود .

امام و رهبری
ارتباط مستقیم با رئیس هیأت
تبلیغات