هیات ورزش های همگانی استان فارس
چهارشنبه 21 آذر 1397  14:26
کد خبر : 100232
تاریخ انتشار : 1396/10/23

عقد تفاهم نامه همکاری فدراسیون ورزش های همگانی و اداره کل امور ورزشی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

عقد تفاهم نامه همکاری فدراسیون ورزش های همگانی و اداره کل امور ورزشی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

تفاهم نامه های همکاری دوجانبه بین فدراسیون ورزش های همگانی و اداره کل امور ورزشی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به امضاء رسید.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش های همگانی، تفاهمنامه های همکاری دوجانبه بین فدراسیون ورزش های همگانی و اداره کل امور ورزشی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور توسعه بیشتر ورزش همگانی در بین خانواده های کارگران به امضاء رسید. 

امام و رهبری
ارتباط مستقیم با رئیس هیأت
تبلیغات