هیات ورزش های همگانی استان فارس
یکشنبه 22 تیر 1399  21:35
کد خبر : 130268
تاریخ انتشار : 1397/06/24

اختصاص ردیف اعتباری برای مجموعه ورزشی پارس شیراز

اختصاص ردیف اعتباری برای مجموعه ورزشی پارس شیراز

مدیرکل ورزش و جوانان فارس از اختصاص ردیف اعتباری خاص برای حفظ و نگهداری ورزشگاه بزرگ پارس شیرازخبر داد.

به گزارش روابط عمومی و پایگاه خبری و اطلاع رسانی اداره کل ورزش و جوانان فارس حیدرعلی کامیاب کلانتری، با اشاره به جلسه اخیرش با معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشورگفت:تکمیل و بهره برداری از ورزشگاه بزرگ پارس شیراز یکی از کارهای ماندگار دولت تدبیرو امید است ،از این رو دکتر نوبخت نیز توجه ویژه ای به این پروژه دارد.

وی افزود: رئیس سازمان برنامه و بودجه در این دیدار با اشاره به اینکه ورزشگاه پارس شیرازاز لحاظ زیبایی و ظرفیت های سخت افزاری آبروی ورزش کشور است، قول مساعد داد تا در بودجه سالانه برای حفظ و نگهداری این ورزشگاه اعتبار تخصیص داده شود.
مدیرکل ورزش و جوانان استان فارس یکی دیگر از نتایج این دیدار را قول مساعد معاون رئیس جمهورجهت اختصاص اعتبارات بیشتر به حوزه جوانان با محوریت توسعه کمی و کیفی سازمان های مردم نهاد عنوان کرد و افزود:دراین دیدارارائه گزارش ازفعالیت های حوزه ورزش وجوانان استان و همچنین توسعه زیرز ساخت های ورزشی استان طی چند سال اخیر مورد استقبال معاون رئیس جمهورو رئیس ساازمان برنامه و بودجه قرارگرفت.

 

امام و رهبری
ارتباط مستقیم با رئیس هیأت
تبلیغات