هیات ورزش های همگانی استان فارس
یکشنبه 22 تیر 1399  19:45
کد خبر : 130272
تاریخ انتشار : 1397/07/16

مسابقه گردش همراه با ورزش های همگانی در طبیعت ایران

مسابقه گردش همراه با ورزش های همگانی در طبیعت ایران

یک دوره مسابقه عکاسی و پوستر بمناسبت بزرگداشت روز ملی گردشگری ورزشی بصورت کشوری برگزار می شود .

بدینوسیله به اطلاع عموم علاقه مندان به حوزه گردشگری ورزشی می رساند،همانطور که مستحضرهستید با تلاش انجمن گردشگری ورزشی و برطبق تصویب فدراسیون ورزش های همگانی ، سومین جمعه مهرماه هرسال بعنوان روز ملی
گردشگری ورزشی تعیین گردیده است.
به همین منظور ، به همت کمیته فرهنگی انجمن گردشگری ورزشی ، یکدوره مسابقه عکاسی و پوستر بمناسبت بزرگداشت روز ملی گردشگری ورزشی بصورت کشوری برگزار می گردد.
لذا ، علاقه مندان می توانند تا تاریخ 25 مهر 1397 نسبت به ارسال آثار خود به آدرس ایمیل انجمن بنشانی E.mail: stia.iran@gmail.com اقدام نمایند.

موضوع مسابقه : گردش همراه با ورزش های همگانی در طبیعت ایران
شایان ذکر است ، پس از بررسی و تائید کمیته فرهنگی انجمن گردشگری ورزشی ، به سه نفر برگزیده لوح سپاس و جوایز فرهنگی اهدا خواهد شد. 

امام و رهبری
ارتباط مستقیم با رئیس هیأت
تبلیغات