هیات ورزش های همگانی استان فارس
پنج شنبه 15 خرداد 1399  14:29
کد خبر : 140270
تاریخ انتشار : 1397/08/30

سهراب آزاد رییس کمیته کراس فیت :

سهراب آزاد رییس کمیته کراس فیت :

برنامه ریزی جامعی در کمیته کراس فیت برای شش ماهه دوم سال 97 انجام شده است

سهراب آزاد رییس کمیته کراس فیت گفت : برنامه ریزی جامعی در کمیته کراس فیت برای شش ماهه دوم سال 97 انجام شده و با توجه به جدول زمان بندی تدوین شده اجرایی می شود

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزشهای همگانی ، رییس کمیته کراس فیت در گفتگو با روابط عمومی فدراسیون ورزشهای همگانی گفت : برنامه شش ماهه دوم کمیته کراس فیت فدراسیون ورزشهای همگانی در 5 بخش آموزش ، برگزاری مسابقات در دو بخش آقایان و بانوان ، نشست های کمیته های استانی و موضوع مهم آموزش که در کمیته کراس فیت به جد پیش می رود تدوین شده و در حال اجرا است

سهراب آزاد ابراز امیدواری کرد در پایان سال 97 به تمام برنامه های پیش بینی شده و تقویم ورزشی کمیته دست خواهیم یافت

امام و رهبری
ارتباط مستقیم با رئیس هیأت
تبلیغات