هیات ورزش های همگانی استان فارس
چهارشنبه 21 آذر 1397  14:27

رئیس هیات ورزش های همگانی استان فارس


09173015020


http://pakfetrat.ir/fa/news.php


سوابق شغلی و مسئولیت ها

 • دبیر اجرایی پنجاه و یکمین اجلاس رسمی مجمع مشورتی شوراهای اسلامی و شهرداریهای مراکز استانهای کشور ( 17 / 2 / 1394 ) .

 • رئیس هیأت ورزشهای همگانی استان فارس ( از 19 / 6 / 1393  تاکنون ) .

 • عضو هیأت امناء حوزه های علمیه ( از 28 / 9 / 1392  تاکنون ) .

 • سرپرست هیأت ورزشهای همگانی استان فارس ( از 9 / 5 / 1392 ) .

 • مشاور شهردار و مدير حوزه شهردار ( از 21 / 1 / 1391  تاکنون ) .

 • مشاور شهردار شيراز و مسئول دبيرخانه پيگيري امور شوراي اسلامي شهر شيراز با حفظ سمت قبلي ( از 11 / 2 / 1390 ) .

 • مدير امور اداري شهرداري شيراز ( از 4 / 12 / 1389 ) .

 • فرماندار شهرستان اقلید ( از 29 / 7 / 1386 ) .

 • تدريس در دانشگاه پيام نور واحد اقليد .

 • مدیر نهضت سواد آموزی استان فارس

 • رئیس اداره نهضت سواد آموزی شیراز

 • معاون اداری و مالی نهضت سوادآموزی استان فارس

 • عضو هسته گزینش نهضت سواد آموزی استان فارس

 • عضو هیأت منصفه مطبوعات استان فارس .

 • دبیر شورای برنامه ریزی منطقه دو کشور

 • عضو شورای اسلامی شهر شیراز .

 • سخنگوی شورای اسلامی شهر شیراز .

 • رئیس شورای نام گذاری شهر شیراز

 • عضو کمیسیون های فرهنگی و اجتماعی ، بودجه و حقوقی و تلفیق و هماهنگی دستگاهها در شورای اسلامی شهر شیراز

 • عضو کارگروه تفسیر قرآن مجید استان فارس

 • عضو هیأت امنای بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) استان فارس

 • دبیر سومین اجلاس کمیسیون های فرهنگی اجتماعی ده شهر کشور .

 • عضو زیر گروه تهیه اطلاعات پیرامون موقعیت اجتماعی شهر شیراز جهت انتخاب شیراز به عنوان شهر ادبی کشور .

 • معاون مدیر کل امور اجتماعی و انتخابات استانداری فارس

 • عضو هیأت رئیسه سبک شوتوکان کاراته بین المللی استان فارس .

امام و رهبری
ارتباط مستقیم با رئیس هیأت
تبلیغات