هیات ورزش های همگانی استان فارس
چهارشنبه 28 شهریور 1397  05:40

دبیر هیات


09171090766فوق لیسانس تربیت بدنی و علوم ورزشی

مدرس دانشگاه

کارشناس ورزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

امام و رهبری
ارتباط مستقیم با رئیس هیأت
تبلیغات