هیات ورزش های همگانی استان فارس
سه شنبه 29 خرداد 1397  22:12

دبیر هیات


09171090766فوق لیسانس تربیت بدنی و علوم ورزشی

مدرس دانشگاه

کارشناس ورزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

امام و رهبری
ارتباط مستقیم با رئیس هیأت
تبلیغات