هیات ورزش های همگانی استان فارس
چهارشنبه 21 آذر 1397  14:26

نائب رئیس هیأت


09177060214


m.j_sport@yahoo.com


سوابق علمی :

مدرک تحصیلی :کارشناس ارشد رشته فیریولوژی تربیت بدنی

استاد دانشگاه پیام نور مرکز شیراز

مدرس مربیگری درجه 3 آمادگی جسمانی  

کارت مربیگری :

آمادگی جسمانی - والیبال – دوو میدانی –ایروبیک- – بیلیارد

داوری :

آمادگی جسمانی – دو ومیدانی

سوابق ورزشی :

دارای احکام قهرمانی در رشته آمادگی جسمانی

مربی تیم  آمادگی جسمانی خانواده کارکنان شرکت  لاوان 5 سال

مربی تیم آمادگی جسمانی شرکت مخابرات 2 سال

سوابق مدیریتی در سال های قبل :

نایب رئیس هیات قایقرانی

مسئول ورزش بانوان اداره ورزش و جوانان مرودشت

دبیر هیات آمادگی جسمانی و ایروبیک  

مدیرداخلی بانوان استخر انقلاب

سوابق مدیریتی در حال حاضر :

مسئول ورزش بانوان اداره ورزش و جوانان شهرستان شیراز

نایب رئیس هیات ورزش های همگانی استان

رئیس کمیته آمادگی جسمانی و ایروبیک استان

مسئول کار گروه ورزش  بانوان فرمانداری شهرستان شیراز 

امام و رهبری
ارتباط مستقیم با رئیس هیأت
تبلیغات