هیات ورزش های همگانی استان فارس
پنج شنبه 20 مرداد 1401  22:10
کد خبر : 12
تاریخ انتشار : 1399/11/01

تفاهم نامه همکاری مشترک بین محیط زیست فارس و هیات ورزش های همگانی استان

تفاهم نامه همکاری مشترک اداره کل محیط زیست فارس و هیئت ورزش های همگانی استان فارس به‌مدت دوسال منعقد شد

تفاهم نامه همکاری مشترک اداره کل محیط زیست فارس و هیئت ورزش های همگانی استان فارس به‌مدت دوسال منعقد شد

به مناسبت روز هوای پاک و با توجه به همگانی بودن وظیفه حفاظت از محیط زیست فارس این تفاهم نامه امضاء شد.

به مناسبت روز هوای پاک و به منظور حفاظت از زیستگاه‌های آبی و آبزیان و اشاعه فرهنگ صحیح ماهیگیری و طبیعت گردی مسئولانه تفاهم نامه همکاری متقابل فی مابین اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس و هیات ورزش های همگانی استان فارس و کمیته ماهیگیری ورزشی استان فارس منعقد شد.

سیروس پاک فطرت رییس هیات ورزش های همگانی استان فارس گفت: ما در کمیته ماهیگیری ورزشی آمادگی هرگونه همکاری به منظور حفاظت از محیط زیست را داریم و بعنوان یک شهروند و یک مسلمان وظیفه پاسداری از محیط زیست بعهده همه ماست.

پاک فطرت در ادامه بر لزوم حفاظت از زیستگاهای آبی و تنوع زیستی استان و کمک بر اشاعه فرهنگ صحیح گردشگری طبیعی و ماهیگیری ورزشی و همچنین بهسازی و پاکسازی زیست بومهای آبی استان تاکید کرد.

حمید ظهرابی مدیر کل حفاظت محیط زیست فارس در ادامه گفت: موضوع حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی بعنوان یکی از جنبه های اساسی محیط زیست در تمام دنیا به مشارکت مردم متکی است، یکی از مولفه های پایداری مشارکت منتفع شدن کلیه ذینفعان است و پیشبرد اهداف حفاظت نیازمند انگیزه است.
وی افزود: در موضوع مشارکت و پایداری منافع مادی به تنهایی مد نظر نیست و منفعت واقعی منافع معنوی است که موجب غنای روح انسان می‌شود.

ظهرابی گفت: در کشور ما به موضوع مشارکت حفاظتی به صورت جدی پرداخته نشده است و در مقابل گروه‌هایی هستند تحت عنوان گروه های زرد محیط زیستی که خود را صاحب محیط زیست می‌دانند.

وی افزود: در این تفکر عده ای استفاده از محیط زیست را حق خود می دانند و به نیاز ها و منافع دیگران اهمیت نمی دهند و در حالی که ده‌ها ذینفع دیگر وجود دارد که باید در ابعاد مختلف این تنوع زیستی و خدمات آن بهره مند شوند و این تغییر رویکرد و پوست اندازی در سازمان حفاظت محیط زیست در موضوع تنوع زیستی جزء اولویت هایی است که دنبال می شود.

وی گفت: امیدوارم که حفاظت و بهره برداری پایدار از تنوع زیستی الگوسازی و نهادینه شود.
وی در ادامه بیان کرد: انتظار میرود که کمیته های ماهیگیری و طبیعت گردی همکاری‌ نزدیک‌تری داشته باشند و بحث حفاظت مشارکتی تقویت شود.

امام و رهبری
ارتباط مستقیم با رئیس هیأت
تبلیغات