کد خبر : 11
تاریخ انتشار : 1399/11/01

انتصاب مسئول گروه لاین بال

فرهاد غزنوی مسئول گروه لاین بال کمیته داژبال هیات ورزش های همگانی استان فارس شد.

 فرهاد غزنوی  مسئول گروه لاین بال کمیته داژبال هیات ورزش های همگانی استان فارس شد.

💠طی حکمی از سوی مهندس سیروس پاک فطرت رئیس هیات ورزش های همگانی استان فارس آقای فرهاد غزنوی به عنوان مسئول گروه لاین بال کمیته داژبال هیات ورزش های همگانی استان فارس منصوب شد.