هیات ورزش های همگانی استان فارس
جمعه 8 مرداد 1400  08:23
گزیده جراید و مطبوعات
پیوند ها
اخبار سایر رشته ها
چهار ایرانی کاندیدای مرد سال فوتبال آسیا 2020

شجاع، آزمون، طارمی و کنعانی زادگان

چهار ایرانی کاندیدای مرد سال فوتبال آسیا 2020

آزمون، طارمی، خلیل زاده و کنعانی زادگان کاندیدای کسب عنوان مرد سال فوتبال آسیا هستند.

امام و رهبری
ارتباط مستقیم با رئیس هیأت
تبلیغات