هیات ورزش های همگانی استان فارس
پنج شنبه 20 مرداد 1401  21:46

سیروس پاک فطرت رئیس هیات ورزش های همگانی استان فارس


شیراز- بلوار رحمت- نبش خیابان آذر پیکان( پانصددستگاه ارتش) ساختمان علمی ورزشی


09173015020
امام و رهبری
ارتباط مستقیم با رئیس هیأت
تبلیغات